הדרכה ותמיכה טכנית מרחוק

Help desk

מעבר להדרכה אנו מספקים לחוג לקוחותינו מטרייה הכוללת ליווי ותמיכה טכנית בכל הקשור לשימוש בכלים הטכנולוגים אם בביקור באתר הלקוח ואם בשליטה מרחוק על המחשב.